www.rum46.dk
Making Social Realities with Books-Public Collectors
11 Dec, 2013 -
06 maj, 2014
Marc Fischer
talk

Klik på billedet og se flere billeder
Public Collectors bygger på en interesse for at formidle de mange typer af kulturelle artefakter og samlinger som offentlige biblioteker, museer og andre institutioner enten ikke indsamler eller ikke gør frit tilgængelige for offentligheden. Det drejer sig om tekster, publikationer, plakater, design, musikoptagelser, film etc. Public Collectors henvender sig til enkeltpersoner, der samler, organiserer og registrerer materialer og opfordrer dem til at bidrage med deres respektive samlinger.
Public Collectors indeholder en række digitaliserede samlinger, som fungerer fint i en web-baseret
præsentationsform. Disse samlinger er svære eller umulige at opleve på anden måde.

Til talken og præsentationen i rum46 vil Marc Fischer bl.a. fokusere på Public Collectors PDF bibliotek, som indeholder scannede udgaver af sjældne og unikke publikationer. De er gjort tilgængelige på www.publiccollectors.org som free downloads.
Marc Fisher vil også fremvise en række trykte publikationer, hvor fokus er hans samling af fotokopierede før-internet undergrundsmusik-fanzines. Desuden skal vi se en udsædvanlig
samling af billigt trykte materialer, der er offentliggjort i brochureform.RELEVANTE LINKSRoom for Improved Futures
Link til rum46's 2-årige samarbejdsprojekt 2018-2019
https://improvedfutures.wixsite.com/rum46